Книги | ЦРО ДУМК | Страница 2

Пн

30

января

8
Реджеб
1444 | 2023
Утр.6:36
Вос.7:55
Обед.13:01
Пол.15:25
Веч.17:58
Ноч.19:17
Времена намазов
Календарь 2023

Намаз

Книги

Фикх ильмихаль

Опубликовано:

Ишбу китап мусульманларнынъ яшайыш тарзыны сызгъан, аятта чыкъкъан эр бир меселеге диний къыймет берген фыкъых ильмине багъышлангъан. Он бир болюктен ибарет олгъан бу эсерде окъуйыджы фыкъых ильмининъ тарихы, мукеллеф кимдир, онынъ вазифелери нелердир, динимиз боюнджа темизлик меселеси, намаз, ораза, зекят ве садакъа, хадж ве умре, къурбан ибадетлерининъ къылыныш шекиллеринен таныш ола биле. Китап, Къырым Мусульманлары Диний Идареси тарафындан медресе талебелери, имамлар ве Ислям динини огренмеге истеген эр кес ичюн тевсие этиле. Все права защищены. Адрес: Республика Крым, Симферополь, ул. Курчатова, 4. Тел/Факс: (0652) 27-43-53, (0652) 60-94-42.

Тефсир

Опубликовано:

Бу китап профессор Мехмед Пачаджынынъ «Тефсир усулы» китабы эсасында азырланылды. Китапнынъ эсасында мешур илим адамы ве дин профессоры Мехмед Пачаджынынъ «Тефсир усулы» китабы ер алды. Бу китапта вахий ве мукъаддес китаплар акъкъында умумий бильгилер берильгенден сонъ, Къуран тарихы, мукъаддес китапнен алякъалы терминлер, Къураннынъ макъсатлары, мевзулары ве мундериджеси, тефсир ильмининъ инджеликлери ве инкишафы, белли тефсирджилер акъкъында бильгилер, мисаль оларакъ базы суре ве аетлернинъ тефсири бериле. Китап, Къырым мусульманлары диний идареси тарафындан тасдикъланып, медресе талебелери, имамлар тефсир ильмининъ эсасларынен танышмагъа истеген ватандашларымыз ичюн тевсие этиле. © Китапнынъ бутюн хакълары сакълыдыр.

Темель диний бильгилери

Опубликовано:

"Темель диний бильгилер" китабы, Ислямнынъ иман эсаслары, ибадетлери, инсаннынъ куньделик ал ве арекетлери акъкъында кениш малюмат бере, оларнынъ ислямий ольчюлерге коре айдынлата. Бундан да гъайры, китапта Пейгъамберимизнинъ орьнек яшайышы ве мумтаз ахлякъы акъкъындаки бильгилер де ер ала. Китап, Къырым Мусульманлары Диний Идареси тарафындан тасдыкъланып, медресе талебелери, имамлар ве динимиз эсасларыны огренмеге истеген ватандашларымызгъа тевсие этиле. © ДУМК. Китапнынъ бутюн хакълары сакълыдыр. Адрес: Республика Крым, Симферополь, ул. Курчатова, 4. Тел/Факс: (0652) 27-43-53, (0652) 60-94-42.

Риторика

Опубликовано:

Хитабет (риторика) – инсаннынъ ер юзюнде яшамагъа башлагъан куньден итибарен девам этип кельген джемаат къаршысында гузель сёз сёйлев санатыдыр. Китап, Къырым мусульманлары диний идареси тарафындан медресе талебелери, имамлар ве Хитабет ильмининъ эсасларынен танышмагъа истеген ватандашларымыз ичюн тевсие этиле. © ДУМК. 2013. © Изд. «ТЕРДЖИМАН»  2013.