МУКЪАДДЕС ЁЛДЖУЛЫКЪ – ХАДЖ | ЦРО ДУМК

Вторник

25

июня

19
Зуль-хидждже
1445 | 2024
Утр.2:50
Вос.4:48
Обед.12:51
Пол.16:55
Веч.20:44
Ноч.22:41
Времена намазов
Календарь 2024

Намаз

МУКЪАДДЕС ЁЛДЖУЛЫКЪ – ХАДЖ

Опубликовано:

09.07.21 — МУКЪАДДЕС ЁЛДЖУЛЫКЪ – ХАДЖ

 

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ    ‎فِيهِ اٰيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ اِبْرَاهِيمَ    وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ اٰمِنًا    وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيلاً

[Инне эввеле бейтив вудыа лин-наси леллези бибеккете мубаракев ве худель лиль-алемин. Фихи аятум беййинатум мекъаму Ибрахим. Ве мен дехалеху кане амина. Ве лилляхи аляʼн-наси хиджджуʼль-бейти мениʼстетаа илейхи себиля…].

 

Мухтерем мусульманлар!

Юдже Раббимиз Къуран-ы Керимде «Ал-и Имран» суресининъ 96 ве 97 аетлеринде бойле буюра: «Шубесиз, алемлерге берекет ве хидает чокърагъы оларакъ, инсанлар ичюн къурулгъан ильк эв (мабет) – Меккедеки (Кябедир). О ерде ап-ачыкъ нишанелер, Ибрахимнинъ макъамы бар. О ерге кирген аманлыкъта олур. Ёлуна кучю еткенлернинъ о эвге хадж этюви – Аллахнынъ инсанлар устюнде бир акъкъыдыр».

Азиз муминлер!

Хадж – Ислям динининъ беш темелинден биридир. Хадж – Раббимизнинъ разылыгъыны къазанмакъ ичюн Кябени таваф этмек, Арафатта вакъфеге турмакътыр. Мубарек бир ёлджулыкънен дюньянынъ дёрт бир тарафындан Меккеге кельген муминлернинъ куньде беш вакъыт ёнельгенлери Кябенинъ кольгесинде корюшмесидир. Аллахнынъ эвини зиярет этмек ичюн ёлгъа чыкъкъан шу муминлерге Къуран бойле сеслене: «Хадж – белли айлардадыр. Ким о айларда хаджгъа ниет этсе (ихрамына сарылса), хадж эснасында къадынгъа якъынлашмакъ, гунах сайылгъан давранышларгъа ёнельмек, къавгъа этмек ёкътыр. Не хайыр ишлесенъиз, Аллах оны биле» («Бакъара» суреси, 2/197).

Къыйметли мусульманлар!

Хаджгъа ниет этип ёлгъа чыкъкъан мусульман, беденинен ихрамгъа, рухунен такъва урбасына сарыла. Аллах ве Ресулининъ эмирлерине таби оладжагъына, эр тюрлю гунах, ярамайлыкъ ве чиркинликтен узакъ тураджагъына сёз бере. Тюслери, тиллери, мемлекетлери фаркълы, амма гъаелери айны олгъан мумин къардашларынен берабер тельбиелер кетире. Адым-адым хаджылыкъны ерине кетирген эр мусульман Пейгъамберимизнинъ шу муждесине умют багълай: «Аллах тарафындан къабул этильген хаджнынъ къаршылыгъы ялынъыз дженнеттир» (Бухарий, «Умре», 1).

Бу муждеге иришмек истеген хаджылар Арафаткъа чыкъып, махшернинъ сынамасыны япалар. Арафат вакъфесинден сонъра, бир сув ташкъыны киби акъып, Музделифеге кельген хаджылар, бу ерден Минагъа кечелер. Джемератта шейтангъа таш аткъан муминлер, асылында, шейтаннен берабер гунахкъа чагъыргъан нефсине, хырсына, кинине де таш аталар. Сонъра, зиярет тавафыны япмакъ ичюн Кябеге ёнелелер. Бакъышларыны Кябеге, гонъюлини Аллахкъа чевирелер.

Азиз мусульманлар!

Хадж мумин ичюн там манада бир денъишмедир. Хаджылар Хз. Ибрахимнинъ вефасына, Хз. Исмаилнинъ теслимиетине, Хз. Хаджернинъ тевеккюлине сарыла. Олар киби, Хакъ ёлуна джаныны къурбан этмеге адайлар. Пейгъамберимизнинъ аякъ излерининъ олгъаны ерлерде кезген эр хаджы, сабырны, шукюрни, тирилишни ве хузурны бир арада дуя. Такъва иле япкъан бутюн ибадетлерининъ савабыны джоймамакъ ичюн, муминлер эр тюрлю чиркин сёз ве яман арекетлерден узакъ олмакъ кереклер. Хадж ибадети япылгъанда, ич бир джанлыны ынджытмамакъ ве табиаткъа асла зарар бермемек керек. О кюньге къадар япкъан хаталарынындан ве ишлеген гунахларынындан арынып, оларны кечимишинде къалдыргъан хаджы, бундан сонъраки аятында бир даа бу янълышларгъа къайтмамакъ керек.

Джемаатымыздан хаджылыкъкъа кетеджек бутюн диндашларымызнынъ хаджлары мебрур (къабул) олмасыны Юдже Раббимизден тилеймиз. Пейгъамберимиз (с.а.с.) бойле буюргъан эди: «Хаджгъа ве умреге кеткенлер Аллахнынъ эльчилеридир. Аллахкъа дуа этселер, Аллах оларнынъ дуаларыны къабул этер. Аллахтан гунахларынынъ багъышланмасыны истеселер, Аллах оларнынъ гунахларыны багъышлар» (Ибн Мадже, «Менасик», 5).

Юдже Раббимиз эр биримизге хайырлысынен хаджылыкъ ибадетини ерине кетирмеге насип эйлесин.