Бурьлюк джамиси – койнинъ айдын кунеши | ЦРО ДУМК

Суббота

22

июня

16
Зуль-хидждже
1445 | 2024
Утр.2:49
Вос.4:47
Обед.12:50
Пол.16:55
Веч.20:43
Ноч.22:41
Времена намазов
Календарь 2024

Намаз

Бурьлюк джамиси – койнинъ айдын кунеши

Опубликовано:

Къырымтатарлар Ватангъа авдет эткенден сонъ къурулгъан джамилерни козь огюне алсакъ, олар аман-аман бир услюпте къуралгъанларыны коремиз. Яни, саде дёрткоше бина, дёрт тарафлы чатыр дамлар. Бунынъ, эльбетте, белли себеплери бар ве бойле саде къалыплы джамилернинъ де бизим ичюн къыймети буюктир.
Лякин авдет девринде къурулгъан земаневий джамилер арасында базылары айырылып тура. Бойле джамилерден бири – Бурьлюк джамисидир. Мезкюр джами Къырымда сайысы аз олгъан къуббели джамилер сырасына кире. Багъчасарай районынынъ Алма Тархан коюнде ерлешкен Бурьлюк адынен белли олгъан ишбу джами 2000 сенеси Саудие Арабистанлы хайырсевер адамнынъ парасына Къырым Муфтилигининъ незарети алтында къурулды. Бельки де, айны шу себептен, джами къурулышы даа чокъ арап услюбине якъын келе.
Арап услюбинден гъайры, джамининъ ренки де дикъкъат чеке, тыш тарафтан сап-сары диварлары иле джами Алма Тархан коюнинъ энъ айдын ве корюмли бинасы ола. Джамининъ 18 метрлик минареси бар, ондан да гъайры, бинанынъ дёрт тарафында кичик къуллелер де джамини яраштыра. Джамининъ ичинде руханий ве хош муит укюм сюре, диварларында хат услюбинен Къуран-ы Керимден ает ве сурелер язылгъан. Алма Тархан (Бурьлюк) джамиси 500 кишиликтир, онынъ ичюн бу ибадетханеге тек ерли мусульманлар дегиль де, къомшу койлерден де джемаат келе.
Затен ерли джемаат гъает активдир ве мабедни гузельдже айбетлей, ихтиядж дуюлгъанынен аман тамир ишлери япыла, бина бакъымлы ве темиз тутула. Азбарда исе, онларнен гуль чалысы, дигер чичеклер ве тюрлю емиш тереклери экильген. Пандемия себебинден сонъки эки сенени эсапкъа алмасакъ, Рамазан айларында джамиде, кене де ерли джемаатнынъ тешеббюси ве дин джемиетлерининъ ярдымы иле юзьлернен инсанлар ифтар софраларына буюра.
Бурьлюк джамиси ерли мусульманлар ичюн диний маариф оджагъы да сайыла, чюнки бу ерде эм ханымлар, эм де бейлер ичюн диний дерслер, Къуран дерслери алып барыла. Онларнен бала да шу джамиге динимизни танымакъ, яшатмакъ ичюн келе.