ХАДИС | ЦРО ДУМК

Вторник

16

июля

10
Мухаррем
1446 | 2024
Утр.3:14
Вос.5:02
Обед.12:54
Пол.16:56
Веч.20:36
Ноч.22:24
Времена намазов
Календарь 2024

Намаз

ХАДИС

Опубликовано:

Къолунъыздаки китапнынъ азырланувында махсус имам-хатип мектеплери ичюн, илим адамлары эйети тарафындан азырланылгъан «Хадис усулы» китабы эсас оларакъ алынды.

Бу эсерде хадис ве суннет не олгъаны, хадислернинъ чешитлери, къысымлары, тедкъикъ этилюв усуллары, насыл къайд этильгени, кимлер тарафындан топлангъаны ве тахлиль этильгени, насыл бир шеръий менба олгъаны в. с. меселелер анълатыла, ве мисаллер берилип, Пейгъамберимизнинъ -салляллаху алейхи ве селлем- базы меселелернен алякъалы нумюне хадислери кетириле.

Китап, Къырым мусульманлары диний идареси тарафындан медресе талебелери, имамлар ве Хадис усулы ильмининъ эсасларынен танышмагъа истеген ватандашларымыз ичюн тевсие этиле.

© ДУМК. Китапнынъ бутюн хакълары сакълыдыр.
Адрес: Республика Крым, Симферополь, ул. Курчатова, 4. Тел/Факс: (0652) 27-43-53, (0652) 60-94-42.