Тефсир | ЦРО ДУМК

Среда

22

мая

14
Зуль-къаде
1445 | 2024
Утр.3:11
Вос.4:56
Обед.12:45
Пол.16:45
Веч.20:23
Ноч.22:08
Времена намазов
Календарь 2024

Намаз

Тефсир

Опубликовано:

Бу китап профессор Мехмед Пачаджынынъ «Тефсир усулы» китабы эсасында азырланылды.
Китапнынъ эсасында мешур илим адамы ве дин профессоры Мехмед Пачаджынынъ «Тефсир усулы» китабы ер алды.

Бу китапта вахий ве мукъаддес китаплар акъкъында умумий бильгилер берильгенден сонъ, Къуран тарихы, мукъаддес китапнен алякъалы терминлер, Къураннынъ макъсатлары, мевзулары ве мундериджеси, тефсир ильмининъ инджеликлери ве инкишафы, белли тефсирджилер акъкъында бильгилер, мисаль оларакъ базы суре ве аетлернинъ тефсири бериле.

Китап, Къырым мусульманлары диний идареси тарафындан тасдикъланып, медресе талебелери, имамлар тефсир ильмининъ эсасларынен танышмагъа истеген ватандашларымыз ичюн тевсие этиле.

© Китапнынъ бутюн хакълары сакълыдыр.