Рамазан айы акъкъында 5 меракълы малюмат | ЦРО ДУМК

Вторник

16

июля

10
Мухаррем
1446 | 2024
Утр.3:14
Вос.5:02
Обед.12:54
Пол.16:56
Веч.20:36
Ноч.22:24
Времена намазов
Календарь 2024

Намаз

Рамазан айы акъкъында 5 меракълы малюмат

Опубликовано:

Бизим яш эр шейни бильмеге севген, яш окъуйыджыларымыз!

Биз шимди мубарек Рамазан айындамыз. Бу гузель, февкъуляде айы акъкъында даа чокъ бильмеге истесенъиз, келинъиз шу 5 меракълы малюматларны окъуйыкъ!

Малюмат № 1: Рамазан — ислямий такъвимнинъ 9-нджи айыдыр.

Ислямий такъвими – къамер такъвимидир. Анда да 12 ай бардыр. Оларнынъ арасында Рамазан айы 9-нджи ай сайылмакъта. Эр бир ай янъы къамер догъушынен башлана.

 

Малюмат №2: «Рамазан» сёзю арапчадан «якъкъан», «якъкъан сыджакъ» киби терджиме этиле.

 

Малюмат №3:Рамазан айында энъ мубарек, энъ хайырлы (бинъ айдан даа хайырлы олгъан) бир гедже сакъланмакъта.

Шу гедженинъ ады – Къадыр геджесидир. Къураны Керимде бу гедже акъкъында «Къадыр» адлы бир суре бардыр. О гедже Къураны Керим энмеге башлады. Бунынъ ичюн Рамазан айгъа Къуран айы, деп айтыла, ве бунынъ ичюн, бу айда Къуранны чокъ окъулмасы ве огренильмесине дикъкъат этмек керек.

 

Малюмат №4:Рамазан айы девамында хусусий бир намаз къылына. Бу  Теравих намазыдыр.

Теравих намаз – Пейгъамберимизнинъ (саляллаху алейхи ве селлемнинъ) суннетидир. О ятсы намазындан сонъ къылына, 8 я да 20 рекяттан ибарет. «Теравих» сёзю арапчадан «раатлыкъ» демектир. Чюнки шу намазны къылгъан инсанлар эр 4 рекяттан сонъ отурып, зикр этип, раатланалар.

 

Малюмат №5: Энъ узун Рамазан (ораза) куньлери 2016 сенесинде эди.

2016 сенеси Рамазан айы тамам яз куньлерине расткельди. Бильгенимиз киби, яз куньлери энъ узун сайылмакъта (июнь 22 куню йылнынъ энъ узун ве кунешнинъ язлыкъ турушы кунюдир). 2017 сенесинден башлап, ве такъминнен даа 16-17 сене девамында ораза куньлерининъ узунлыгъы кет-кете къыскъараджакъ.

 

Гульсум ШИРИНСКАЯ