Умму Аля Энсарий (радыяллаху анха) | ЦРО ДУМК

Четверг

25

апреля

16
Шевваль
1445 | 2024
Утр.4:02
Вос.5:30
Обед.12:46
Пол.16:34
Веч.19:51
Ноч.21:20
Времена намазов
Календарь 2024

Намаз

Умму Аля Энсарий (радыяллаху анха)

Опубликовано:

Къараманымыз Умму Аля Пейгъамберимиз (с.а.с.) Мединеге кельгенинен мусульман олгъан ве беят эткен къаданлардан эди. О, Зейд бин Сабитнинъ омюр аркъадашыдыр. Бир огъуллары бар эди, ады Харидже эди.
Умму Аля (р.а.) бир хатырасыны бойле анълата:
«Хиджрет этип кельген мусульманлар (мухаджирлер) Мединеде яшагъан мусульманларгъа (энсарларгъа) эманет этильген эди. Бизим аилемизге Осман бин Мазун тюшти. Османны мусафир эттик. Бираздан хасталанып, вефат этти. Оны ювып, кефинледик. Пейгъамберимизни (с.а.с.) чагъырдыкъ. Акъайым мевтагъа бакъып:
– Эй, Осман! Аллах санъа рахмет этсин! Сенинъ акъкъында бильгеним ве джемааткъа да айтмакъ истегеним будыр: «Сен ахиретте Аллахнынъ ярдымыны аладжакъ инсансынъ! – деди.
Пейгъамберимиз (с.а.с.) сорады:
– Я, сен бу инсангъа Аллахнынъ ярдым этеджегини къайдан билесинъ?
– Эй, Аллахнынъ пейгъамбери! Анам, бабам санъа феда олсун! Аллах иманлы, диндар къулуна икрам этмесе, кимге этсин? – деп, джевап берди Зейд.
Пейгъамберимиз (с.а.с.):
– Аллах Османгъа рахмет эйлесин! Онынъ ичюн хайыр ве сеадет тилейим. Лякин, мен Аллахнынъ пейгъамбери олсам да, мени ве башкъасыны олюмден сонъ не беклегенини бильмейим!
Бу сёзлернен Пейгъамберимиз (с.а.с.) инсанларнынъ япкъан аммеллерине пек умют этмейип, багъышланмакъны Аллахтан беклемек керек олгъанларыны ифаде этти. Ахиретте инсангъа не сой-сопу ярдым этер, не де достлар. Тек ишлеген амеллери онъа файда кетирир.
Бу адиседен сонъ, Умму Аля (р.а.) геджеси бир тюш корьди. Тюшюнде, Осман бин Мазунгъа аит бир озен корьди. Уянып, тюшюни Пейгъамберимизге анълатты. Пейгъамберимиз (с.а.с.):
– Иште, бу – Осман бин Мазуннынъ амеллеридир, – деп буюрды.
Умму Аля (р.а.) Хайбер дженкинде ярдым этмек ниетинен сеферде иштирак этти. Хаста олгъаны вакъыт, Пейгъамберимиз (с.а.с.) оны зиярет этмеге келе эди.
Аллах ондан разы олсун!

Эмине Асанова