Умму Сунбуле (радыяллаху анха) | ЦРО ДУМК

Пн

30

января

8
Реджеб
1444 | 2023
Утр.6:36
Вос.7:55
Обед.13:01
Пол.15:25
Веч.17:58
Ноч.19:17
Времена намазов
Календарь 2023

Намаз

Умму Сунбуле (радыяллаху анха)

Опубликовано:

Умму Сунбуле (р.а.) Эшлем къабилесинден олып, шу къабиледен Ислямны ильк къабул эткенлерден биридир. Мешхур сахабе Зейд бин Сабитнинъ (р.а.) анасыдыр.
Пейгъамберимиз (с.а.с.) Мединеге кочькенинен, 8 ай девамында Эбу Эйюб Энсарийнинъ эвинде мусафир олды. Медине халкъы оны зиярет этип, чешит икрамлар кетире эди. Биринджи эдиени Зейд бин Сабит (р.а.) кетирди. Бу бир чанакъ тирит ашы ве отьмек эди. Тирит – ягъ, сют ве ундан япылгъан бир аш чешитидир.
Зейд бин Сабит:
– Эй, Аллахнынъ Пейгъамбери! Буны сизге анам йиберди – деди.
– Аллах берекет берсин, – деп джевап берди Пейгъамберимиз (с.а.с.).
Бундан сонъ Умму Сунбуле Пейгъамберимизнинъ апайларына сыкъ-сыкъ келип, бир шейлер икрам эте эди. Бир кере Айше анамызгъа сют кетиргенде, мусафирликте Эбу Бекир (р.а.) де бар эди.
Умму Сунбуле Зейд бин Сабит киби мешхур ве алим бир эвлят етиштирген эди. Зейд бин Сабит (р.а.) вахий кятиби ве Къуран хафызы олып, Пейгъамберимизнинъ (с.а.с.) вефатындан сонъ Къуранны топлав вазифесини ерине кетирген комиссиянынъ башлыгъына тайин этильген ишанчлы бир инсан эди. Раббим эпимизге хайырлы эвлятлар насип этсин!
Аллах олардан разы олсун!

 

Эмине Асанова