Умму Сунбуле (радыяллаху анха) | ЦРО ДУМК

Среда

22

мая

14
Зуль-къаде
1445 | 2024
Утр.3:11
Вос.4:56
Обед.12:45
Пол.16:45
Веч.20:23
Ноч.22:08
Времена намазов
Календарь 2024

Намаз

Умму Сунбуле (радыяллаху анха)

Опубликовано:

Умму Сунбуле (р.а.) Эшлем къабилесинден олып, шу къабиледен Ислямны ильк къабул эткенлерден биридир. Мешхур сахабе Зейд бин Сабитнинъ (р.а.) анасыдыр.
Пейгъамберимиз (с.а.с.) Мединеге кочькенинен, 8 ай девамында Эбу Эйюб Энсарийнинъ эвинде мусафир олды. Медине халкъы оны зиярет этип, чешит икрамлар кетире эди. Биринджи эдиени Зейд бин Сабит (р.а.) кетирди. Бу бир чанакъ тирит ашы ве отьмек эди. Тирит – ягъ, сют ве ундан япылгъан бир аш чешитидир.
Зейд бин Сабит:
– Эй, Аллахнынъ Пейгъамбери! Буны сизге анам йиберди – деди.
– Аллах берекет берсин, – деп джевап берди Пейгъамберимиз (с.а.с.).
Бундан сонъ Умму Сунбуле Пейгъамберимизнинъ апайларына сыкъ-сыкъ келип, бир шейлер икрам эте эди. Бир кере Айше анамызгъа сют кетиргенде, мусафирликте Эбу Бекир (р.а.) да бар эди.
Умму Сунбуле Зейд бин Сабит киби мешхур ве алим бир эвлят етиштирген эди. Зейд бин Сабит (р.а.) вахий кятиби ве Къуран хафызы олып, Пейгъамберимизнинъ (с.а.с.) вефатындан сонъ Къуранны топлав вазифесини ерине кетирген комиссиянынъ башлыгъына тайин этильген ишанчлы бир инсан эди. Раббим эпимизге хайырлы эвлятлар насип этсин!
Аллах олардан разы олсун!

 

Умму Атийе
(радыяллаху анха)

 

Асыл ады Нусейбе бинт Къаб олгъан Умму Атийе мусульман олып, Пейгъамберимизге (с.а.с.) беят экен къадынлардан биридир. О, еди дженкте Пейгъамберимизнинъ (с.а.с.) янында булунды. Аскерлерге аш пиширип, яраларны сара эди.
Умму Атийе Мединеде дженазе ювуджысы эди. Шу джумледен, о, Пейгъамберимизнинъ (с.а.с.) къызы Хазрет-и Зейнебнинъ дженазесини де ювды. Хазрет-и Мухаммед (с.а.с.) оны шу эснада бойле тембиелеген эди:
– Къызымны сув ве сидр иле учь я да беш кере юв, энъ сонъунджысында исе, кяфур деген бир къокъу къуллан. Ювмагъа битирген сонъ манъа хабер бер.
Сонъра Пейгъамберимиз (с.а.с.) озь изарыны берип, оны кефен япмаларыны истеди. Хазрет-и Зейнебнинъ сачларыны орип, эки омузына къойдылар.
Пейгъамберимиз (с.а.с.) бир кунь Хазрет-и Айшенинъ янына кирип:
– (Ашамагъа) бир шей бармы? – деп сорады.
Хазрет-и Айше:
– Ёкъ, тек Умму Атийенинъ йибергени бир парча къой эти бар, – деди.
Пейгъамберимиз (с.а.с.) исе, буюрды:
– О ерине етти.
Умму Атийенинъ Пейгъамберимизден бир къач хадис ривает эткенини билемиз.
Аллаъ ондан разы олсун!