Любабе бинт Харис (радыяллаху анха) | ЦРО ДУМК

Вторник

25

июня

19
Зуль-хидждже
1445 | 2024
Утр.2:50
Вос.4:48
Обед.12:51
Пол.16:55
Веч.20:44
Ноч.22:41
Времена намазов
Календарь 2024

Намаз

Любабе бинт Харис (радыяллаху анха)

Опубликовано:

Пейгъамбер эмджеси Аббаснынъ (р.а.) апайы. Алты баланынъ анасы. Тарихта  мусульман олгъан  экинджи ханым.

Буюк огълу Фазл олгъаны ичюн, лагъабы «Умму Фазл» адынен мешур олды. Ислямны Хазрети Хатиджеден эшитип, аман мусульман олды. Акъайы Аббас бу хаберни эшиткенде: «Пек ашыкътынъ, эй, Любабе!» – деди. Любабе исе: «Мен ашыкъмадым, севгили акъайым. Аксине, мен вакътында къарар берюв устюнлигине саибим. Тюшюнсе, мен, бутюн Мекке ичинде мусульман олгъан экинджи бахтлы ханым олдым! Айрыджа, Пейгъамберге Али бин Эбу Талиб, Зейд бин Харисе ве Абдуллах бин Кухафе де иман эткенлерини эшиттим. Пейгъамбер онынъ адыны Эбу Бекирге денъиштирди».

Йыллар кече, Ислям нуры буюк сурьатнен даркъала эди. Ниает, мусульманлар Мединеге кочьтилер. Амма Меккели мушриклер оларны раат къалдырмайып, дженк илян эттилер. Бу дженкке эр кеснинъ иштирак этмесини де эмир эттилер. Мусульман олып, Меккеде яшагъан Пейгъамбернинъ эмджеси Аббас да бу дженкке кетмеге меджбур эди. Амма мушриклернинъ тарафында Бедир къуюлары янында олып кечкен бу дженкте, мусульманлар гъалебе къазанып, чокъ эсир алдылар. Эсирлер арасында Аббас да бар эди. Пейгъамберимиз (салляллаху алейхи ве селлем) онынъ мусульман олгъаныны биле эди, амма мушриклер тарафында олгъаны ичюн, тек фидье берип сербест олмакъ мумкюн эди. Элинде ич парасы екъ эди. Пейгъамберимиз (салляллаху алейхи ве селлем) онъа: «Я, Любабеге балаларны бакъмакъ ичюн къалдыргъанынъ о паралар ёкъмы?». Буны эшиткен Аббас (р.а.): «Шимди сенинъ керчектен Аллахнынъ Пейгъамбери олгъаныны тасдикъ этем! Чюнки бу лаф тек мен ве Любабе арасында олгъан эди!». Бойледже, Аббас (р.а.) пара берип, сербест олды. Амма Пейгъамберимизнинъ вазифесинен, мусульманлыгъыны гизлеп, Меккеге къайтты.

Бир кунь, Любабе бир тюш корьди. Санки эвинде Пейгъамберимизнинъ сойлары топланып отуралар. Руянынъ манасыны Пейгъамберимизден сорады. Пейгъамберимиз: «Бу хайырлы бир тюштир. Фатма къызым бир огълан догъаджакъ. Сен де оны эмиздирип, сют анасы оладжакъсынъ». Ойле де олды. Пейгъамберимизнинъ къызы Фатма Хусейнни догъурды, ве онынъ сют анасы Любабе олды.

Любабе базарэртеси ве джумаакъшамы куньлери даима ораза тута эди. Пейгъамберимиз сыкъ-сыкъ оны зиярет эте ве бойле деген эди: «Бу дёрт къыз къардаш мусульмандыр! Меймуне, Любабе, Сельма ве Эсма».

Бир кунь Аббас (р.а.) пек хаста олып, олюм тёшегинде эди. Пейгъамберимиз (салляллаху алейхи ве селлем) оны корьмек ичюн кельди. Аббас исе ольмек ичюн дуа эте эди. Буны эшиткен Пейгъамберимиз (салляллаху алейхи ве селлем): «Эй, эмджем! Олюмни истеме! Эгер яхшылыкъ япкъан олсанъ, севап къазанмагъа девам этерсинъ ве бу сенинъ ичюн хайыр олур. Эгер де яманлыкъ япкъан олсанъ, тёвбе япмагъа вакъытынъ олур, бу да сенинъ ичюн хайырдыр».

Бир кунь, Любабенинъ огълу Фазл эвге севинчли алда кирди. Анасы Любабе: «Не олды санъа, огълум?», – деп сорады. Огълу: «Аначыгъым! Бугунь аджайип бир хадис эшиттим! Энес бин Малик манъа Пейгъамберимизден эшиткен сёзни анълатты. Деди ки: «Аллах Тааля манъа Тевратнынъ ерине еди суре берди. Ве менден эвель ич бир пейгъамбернинъ окъумагъаны «Ха Мимлернен» мени устюн япты».

Анасы Любабе: «Мен исе Айшеден буны эшиттим: «Сизге буюклюги кокнен ернинъ арасыны толдургъан, окъулгъанда бир джумадан башкъа джумагъадже япылгъан гунахларны сильген сурени хабер этейимми? Бу «Кехф» суресидир!» – деди.

Аллах олардан разы олсун!

 

Эмине АСАНОВА